Munchmuseet, MM K 4774

MM K 4774, Munchmuseet. Datert [??].06.1913. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Inger har været paa Theateret
med hende et Par Gange, og
nu idag reiser de til Frognersæ
tren. –
    
    Kjære Edvard!


    Nu har vi da været
hos Laura i hendes Selskab,
hun var stærkt optaget,
og det var jo vellykket,
for Fru Smedsrud havde
gjort sig al Umage og
var meget elskværdig, lod
dog Laura fungere som
Værtinde. – Nydeligt var
det nu der i Sommerens
Pragt. Vi, Andrea,
Inger og jeg reiste herfra
i Vogn. –

 

      

Det er vist, Andrea
har stor Lighed med
Sophie og Andreas, –
men opdraget i sin
Bestemor «Nannas» Principper
og ligner meget paa
Moren. – Hun er noksaa
ja meget lynsnar i Tanke
saa der mangler ikke Evne
til Udvikling. – Nu
kommer den gamle ind
til Kristiania fra den
24 til den 28de og da
skal disse to farte omkring.
Andrea gleder sig saa Beste-
morens Komme. – Vi er
fornøiet fordi A skal til Nord-
land og haaber paa Fru \Dr./ Kincks
Indvirkning. –
  Hjertelige  …  fra din hengivne Tante
    Hilsen fra
Inger