Munchmuseet, MM K 4827

MM K 4827, Munchmuseet. Datert 10.02.1890. Brev fra Inger Munch.