Munchmuseet, MM K 4827

MM K 4827, Munchmuseet. Datert 10.02.1890. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Hauketo pr. Lian 10/2 90    Kjære Edvard


    Tante og jeg har havt influenza.
Først fik jeg den ganske mild, men saa stod
jeg i aabent vindu og saa maatte jeg lægge
mig igjen. Jeg havde stærk feber, frygtelig
hovedpine og værken i alle lemmer. Det er
en umaadelig ubehagelig sygdom. Tante havde
den værre. Græsselig feber og saa fik hun
krampe, saa vi blev rent forfærdet; de
blaa øinene hendes stod vidt opspilet.
Saa fik hun den forfærdeligste værken i alle
lemmer. Efter otte dage gik hun ud, men
dagen efter maatte hun igjen lægge sig.
Hun havde da faaet rent uudholdelige smerter
omkring livet med opkastelser og var yderst
elendig. Det er akkurat 8 dage siden, hun
er nu næsten bra og tænker at staa op imor-
gen. Jeg var efter dr. Lindbo, men han
kunde ikke komme, da han var syg, men
saa fik jeg recept og raad af ham.
Det maa vist have været en betændelse i
maven. En nat havde hun saa forfærdeligt
ondt, saa man kunde høre hende ynke sig

 

      

nedenunder. Andreas maatte ind og sprøite
hende. Det har sikkert vært eftersygdom af
influenzaen. En dag kom Mellbye og frue her,
de var saa hyggelige. Fru M. stak til tante
50 kr. Sofie M. er i Paris, har været der siden
october og bor hos maleren Grimelund.
Sofie Gram er ogsaa i Paris. I julen var
Johan Gram og Sofie G’s kjæreste, Justus
Borth
, i Paris. Fotografer dig og send os
et billede. Bjølstads er hyggeligere end den
andre familien. I søndags kom Andrea og
Karl herud og igaar tante Sofie. Tante
fik 2 flasker rødvin og vi æbler og choko-
lade og løfte om markedssukkertøi til-
sendt. Alfred og Koren er i byen; vi ser
dem vel her. Det er saa hyggeligt at
faa besøg, vi har savnet meget det –.
Ingen af den andre familien har været
her, undtagen Mellbys, siden et par maaneder.
Katta er saa grulig sød. Selv kattehaderen
tante Sofie siger, den er den peneste kat,
hun har seet. Den er endnu legen, gaar
ud smaature og kommer bestandig igjen
opad trapperne. Nogle gange er den bleven
udestengt om natten og kommer da om
morgenen jamrende ind og har saa ondt

 

      

af sig. Der er med den sex katte her
paa gaarden; som de andre hader vor kat
og forfølger den opad trapperne.
Odd er vor stadige ledsager; naar vi har
reisetøi paa os, er den \saa/ straalende og tager
haanden \vor/ i munden og trækker os nedad
bakkerne. Baldvin, lænkehunden elsker os ogsaa.
Vi har en nydelig akebakke forbi huset vort,
der er Odd’s høieste fornøielse at løbe ved
siden af. Det har været nogle nydelige
dage her. I byen var der den tykkeste
taage, medens her var straalende solskin.
Verandaværelset, dagligstuen, er det deiligste
solværelse, til sommeren maa det blive
hyggeligt med verandaen. Men saa skal
vi vel leie hele bekvemmeligheden bort.
Vi kan da vist faa mellem 3 a 400 kr.
for den. Fru Eriksen er en hyggelig kone,
hun var oppe hos os igaar og drak chokolade
inde hos tante. Jeg har ikke været i byen
siden jul, imorgen skal jeg til fr. Goplen og
spille. Jeg gruer ordentlig for at komme til
byen, her er en anderledes luft. Tante
siger, jeg ingen vinter har seet saa godt
ud som nu. Jeg faar vist C. Schervo
legat
, 300 kr. tilvaaren; jeg skal nu avertere

 

      

efter elever. Jeg spiller frit med frk. Eriksen,
det er godt at øve sig i det. Johanna Bottn-
Hansen
er bleven guvernante hos skibsfører
Iversen paa Vrængen, der hvor piano-
musik hørtes fra. Her nede hos Eriksen kommer
en masse fremmede, næsten daglig. Vi var
buden der flere gange, men gik ikke.

    Karl er begyndt paa studeringene, men han
er enda ikke bra: hovedpinen kommer igjen.
Han bliver saa sinket derved. Bedstemor
havde influenza i en sterk grad. Hun
havde feber og sov uafladelig; hun ser
skrøbelig ud efter den. Juveler Tostrup og
kone døde af lungebetændelse efter influenza.
C.C. Wang har efter tante Jettes sigende,
en deilig liden dreng, men jeg tror det er
pige. De skal have det saa hyggeligt.
Tante skal nu drive med mere stykker.
Tænk tante Mathilde som hænger saa længe
i, men hun har vist meget ondt og saa
stadig vente paa nyt anfald. Du har
set hvor Anna Munch faar ros for sin
bog. Vi har læst den; jeg synes ikke den
er morsom. Hun har tjent en del ved den.
Ragnhvald har et meget useligt ydre; den
lille pigen skal være nydelig. Frk. Dørenberger
bor vist i Nordstrand,hun er stadig at se paa
gaden. Andreas skal veksle, naar franske penge an-
kommer, saa du faar skrive naar du behøver.

    
    Alle hilser dig
    din Inger Munch