Munchmuseet, MM K 4884

MM K 4884, Munchmuseet. Datert 19.12.1933. Brev fra Inger Munch.