Munchmuseet, MM K 4884

MM K 4884, Munchmuseet. Datert 19.12.1933. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
19-12-33    Kjære Edvard.


    Jeg håber du kommer dig. Det skulde
noe til å komme igjennem alt dette.
Det er rent komiskt synes jeg at Klouman
vil skrive fra Fossveien. Det blir vel meget
om brødrene Kloumans å søstrene Røers kjærlig-
hetshistorie. Så kan det vel bli noe om «Arne
Foss
», for han kan vist skaffe oplysninger om
den gamle gård, å det vilde være morsomt.
Det er kjedeligt at Thiis har tatt en del
feil med årstal. Men det er ikke noe rart
i det, han må vare svært medtatt av hoften.
Jeg bare synes jeg er medtatt av armen, å
den som det går så bra med, å da Thiis
som ikke har fått hoften ordentlig istand.
Jeg har oplyst at mit billede av papa
er malt i Fossveien 7 omkring 81. Det
husker nok du. Dit selvportrett i Olaf

 

      

Ryes plass 4 omkring 82. I Lauras
dagbok står årstallene for vore flytninger.
Mit billede fra 17 års alderen blev malt
i Fossveien 9, ikke som Thiis sier på
Olaf Ryes plass. Jeg har skrevet til ham
det. Du vet dette. Jeg forteller dette forat
du ikke skal tro Jeg har givet feil årstal.
Det har vært en fryktelig gjennemgang for Thiis
denne hoftehistorien. – Nu vil jeg ønske
dig en god jul, med ro å hvile.

    
    Din hengivne Inger.

    Jeg har ikke sagt at Dørnberger
bodde i Vrengen.