Munchmuseet, MM K 4931

MM K 4931, Munchmuseet. Datert 05.08.1941. Brev fra Inger Munch.