Anna Henrichsen

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. Hjalp til med Laura. Mulig knyttet til et pleiehjem eller asyl. For øvrig uidentifisert.

Brev fra Anna Henrichsen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5810.   Brev. Ikke datert. 
«og noget ganske andet end der hvor hun sidst var. Skulle De nu Herr Munch ville reflektere nærmere over det Sted jeg ovenfor har nævnt, saa kunne De jo sætte Dem i Forbindelse med Frk. Vestby, tale mundt- lig med hende var vel det bedste, og er det noget jeg kan staa til Tjeneste med, skal det være mig en Glæde at gjøre det.» 

Anna Henrichsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4920.   Brev fra Inger Munch. Datert 03.08.1941. Se s. 2
«jeg vet. Alle potetarealer heromkring står glimrende. Jeg har osså et lite kriselager av hermetikk. Det var svært morsomt at Anna Henrichsen, født Dahl, overtar det hyggelige kjøleskap. Vi var så gla i det, tante og jeg, og det var en stor skuffelse da fru Seeberg ikke tålte det. Det blir til stor hjelp for fru H., hun holder hus for sønner og sviger- datter, og har det tungvindt med kjelleren. Det er så hyggeligt å få gjøre henne dette gode igjen; hennes elskværdighet mot Laura i en vanskelig tid er ikke til å glemme. – Den eneste undskyldning for Andrea er, at hun ikke har vist om noe annet like fra barndommen \av/ enn at vi kun var»
Munchmuseet, MM K 4931.   Brev fra Inger Munch. Datert 05.08.1941. Se s. 2
«altså fått. I det første brev skrev jeg om fru Henrichsen. Imorgen for- middag kommer hun til mig, og da ordner vi med skapet. Jeg talte med henne i telefonen, og da var hun aldeles begeistret. – Tusen takk for alt hvad jeg har fått, to store pakker idag. Jeg skrev i det første brev at du ikke måtte ha mere bry med sending. Det var en stunn hvor det var så vanskeligt. Jeg fikk kjøttben av nabodamen. Hun fikk bær og bønner.»
Munchmuseet, MM N 1289.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Tak for brevet. Det glæder mig at fru Dal kan få nytte af fryseskapet. Han kan hente det og bør helst ringe først.»