Munchmuseet, MM K 4931

MM K 4931, Munchmuseet. Datert 05.08.1941. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Tirsdag.    Kjære Edvard.


    Du har ikke fått mitt første
brev skjønner jeg. Jeg mottok sendingen
lørdag kl. 2, og da vilde ikke brev
nå dig før mandag. Jeg skrev søndag,
og fortalte dig at jeg hadde gitt både
Magelsen og min huskone. Det var en
pakke med bringebær, en med ribs,
stikkelsbær og solbær. Rabarbra,
poteter, bønner, blomkål og spidskål.
Du må få det brevet vell: Jeg skrev
der osså at\om/Andrea, men da jeg dagen
efter fikk brev fra hende tenkte jeg
at kanske hun var blitt noe annerledes
efter den stærke påkjenning, og da
skrev jeg igjen. Det brevet har du

 

      

altså fått. I det første brev skrev
jeg om fru Henrichsen. Imorgen for-
middag kommer hun til mig, og
da ordner vi med skapet. Jeg talte
med henne i telefonen, og da var hun
aldeles begeistret. – Tusen takk
for alt hvad jeg har fått, to store
pakker idag. Jeg skrev i det første
brev at du ikke måtte ha mere
bry med sending. Det var en
stunn hvor det var så vanskeligt.
Jeg fikk kjøttben av nabodamen.
Hun fikk bær og bønner.

    
    Mange hilsner fra din hengivne
Inger.

    Skriv om du har
fått mitt første brev.

    Der var
tomater osså.