Munchmuseet, MM K 4947

MM K 4947, Munchmuseet. Datert [??].01.1894. Brev fra Inger Munch.