Munchmuseet, MM K 4947

MM K 4947, Munchmuseet. Datert [??].01.1894. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    3die juledag reiste jeg op til onkel Edvard
og var der i 13 dage. Jeg havde det græsseligt
morsomt. Jeg fik 10 kr. af ham til jul og
3 kr. til reisepenge. Alle paa Nes var saa
grulig hyggelige og snille mod mig, og saa
var de saa henrykte over musikken.
Onkel Edvard sagde, han var stum af
beundring. Jeg maatte spille meget, da
gjesterne der ogsaa var saa glad i musik.
Ragnvald og Anna var der. Signe er et
vidunderligt barn, snil og beskeden helt igjennem.
Det er et forskrekkeligt forhold mellem Ragnvald
og Anna; han har fuldstændig afsky for hende,
men hun er ogsaa umulig. Han har villet
skilles, men hans forældre har bedt ham at holde
ud. Edvard er nu meget hyggelig. Til

 

      

nytaar ankom der 4 herrer til prestegaarden
og da blev der stor glæde. Det var Edvard,
hans 22\årige/ chef, Backer, student Nissen og
kandidat Thrap. Nytaarsdag var vi i stor
middag hos doktor Norman. Vi dansede
en francaise, jeg dansede med Thrap, jeg var
ikke noget videre flink. Normann talte
om forvekslingen med Heide. Jeg blev kjendt
med en frøken Lystad som er musiklærerinde
i sagene. Hun er en ren pianistinde.
Hun er saa grulig snil; hun inviterte
mig op til en musiksoiré om 14 dage.
Da skal jeg spille en ballade på 13 sider
udenad. Jeg kommer til at blive ræd, da
der skal komme så mange. Det er morsomt
for mig at jeg kommer derop, da det er et
grulig gjestfrit hus, hvor der samles musikalske

 

      

folk. Til jul fik vi en kasse fra tante
Jette
med forskjelligt godt, nedi laa en
deilig fleskeskinke fra fru Mellbye.
Fra bedstemor fik Laura og jeg et par
nydelige brune handsker hver og broderte
lommetørklæder. Den sorte silkekjolen min
er bleven berømt paa Nes. Jeg havde den
desværre ikke med derop, da jeg havde
bestemt ikke at bruge den. Frøken
Lystad som jeg traf i selskabet hos
Gundersen var bleven saa begeistret for
silkekjolen. Hun fortalte onkel Edvards,
at hun havde truffet mig og at jeg havde
havt en saa nydelig silkekjole paa.
Jeg tror næsten jeg blev buden derop af den
grund. Paa mandag skal jeg til Grønbecks,
paa tirsdag skal tante, Laura og jeg til

 

      

Norbys i geburtsdagselskab. Herefter kan
jeg reise naarsomhelst op til onkel Edvard.
Fru Munch blev saa glad i mig. Til sommeren
reiser jeg derop og er der en god stund.
Der er netop luft for mig. Jeg skulde
bede dig saa instændig om du vilde komme
op til Nes og male onkel Edvard til
vaaren. Han begynder nu at se skjör ud.
Elise staar på din side, naar nogle angriber
din maling, hun forstaar dig saa godt siger hun.
Hun er svært snil og hjertelig. Til høsten
kommer de flyttendes ind til byen.

    Det er en ren hygge at have Laura her.
Vi gaar ud og spadserer sammen, det er meget
hyggeligere for mig end at gaa alene.

    Her bliver intet skiføre af. Men saa
er det deiligt at det er saa mildt.

    
    Din Inger Munch.