Munchmuseet, MM K 4970

MM K 4970, Munchmuseet. Datert 19.03.1913. Brev fra Inger Munch.