Munchmuseet, MM K 4970

MM K 4970, Munchmuseet. Datert 19.03.1913. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Onsdag.    Kjære Edvard!


    Glædelig paaske og mange hilsner
fra os begge!
Sofie Bjølstad skriver til os, at
Andrea kommer til sommeren. Vi skal
gjøre det saa hyggelig vi kan for
hende. Hun komme vel til at bo hos
Bernhard Kinck. Vi kan ikke ha

 

      

hende i logi, da tante ikke taaler
den uro.

    Saa nydeligt veir det er nu.
1 paaskedag kommer Laura.

    
    Din heng.
Inger