Munchmuseet, MM K 5091

MM K 5091, Munchmuseet. Datert 29.12.1917. Brev fra Karen Bjølstad.