Dagny Konow

(1864–1900)
Norsk. Gift med Thv. Bohr Olsen og senere med Einar Konow. Portrettert av Munch.

Dagny Konow er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 5091.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.12.1917. Se s. 1
«Mange Tak for dete Brev- kort, og Tak fra Inger og mig for den deilige Rosensæbe og Sukkertøiet, Billedet af Fru Bohr og Hoffmans Pastel er indpakket. –»
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 112v
«Konow»