Munchmuseet, MM K 5091

MM K 5091, Munchmuseet. Datert 29.12.1917. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
29deDecemb
1917    Kjære Edvard!


    Mange Tak for dete Brev-
kort, og Tak fra Inger
og mig for den deilige
Rosensæbe og Sukkertøiet,
Billedet af Fru Bohr
og Hoffmans Pastel er
indpakket. –

    Idag er Optælleren af
varebeholdningen her,– han
holdt sig bare til det
opgivne og kigede over
fladisk paa det Hele
uden nogen Opveining
og var beroligende i høi
Grad, – saa ængstelsen er
udelukket, mer at vi

 

      

skulle have formeget. –
Inger haver hørt «Halfdan
Kjerulfs
«, som er meget,
meget interessant, – men
hvilket lidelsesfuldt Kun-
stnerliv. Bakkehuset Hjem
met,– som nu er borte – saa
vi fra Kjøkkenvinduerne i Pilestræ-
det.– Du burde læse denne
Bog.–

    Jeg maa nu takke Dig
for det Aar, som svindes
for alt, ‹din› store Omsorg
for os i det, inderlig
Tak derfor!      Og saa
maa jeg ønske Dig Guds
Velsignelse til det nye Aar,
maatte det blive et rigtig
godt Aar med Fred over
vor Jord! –
  Inger sender Dig
hjertelig Hilsen og ønsker Dig godt
Nytaar!
 Din KB