Munchmuseet, MM N 2069

MM N 2069, Munchmuseet. Datert 1932–1933. Brevutkast til Jens Thiis.
Filologisk kommentar: Blåkopi av MM N 1707, bl. 1r. Tydeliggjøringer, rettelser og tilføyelser med svart penn.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2069 bl. 1r