Munchmuseet, MM N 2069

MM N 2069, Munchmuseet. Datert 1932–1933. Brevutkast til Jens Thiis.
Filologisk kommentar: Blåkopi av MM N 1707, bl. 1r. Tydeliggjøringer, rettelser og tilføyelser med svart penn.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2069 bl. 1r
    
    Kjære Thiis


    Jeg s
    Jeg sendte Gauguin følgende berigtigelse
Du kunde nok osså bru{ … }ke heraf til Din bok
Der var sidst hos Dig en feil i årstal – Jeg må absolut
gjennemgå hva Du har skrevet før trykkes

     Din E Munch
    De skriver at til Amor og Psyche havde
jeg benyttet noget af pointilismen – Dette er
ikke rigtigt og bringer forvirring i en nokså
vigtig periode –I begynnelsen af århundredet følte
jeg trang til at bryde fladen og li{ … }nien – Jeg følte det
kunde blive man\i/er – Jeg tog da 3 veie{–}\:/
{J}\J/eg malte nogle realistiske billeder som barna
i Warnemünde – Så gjenoptog jeg tekn en del
af teknikken {til}\i/ «Sygt Barn» Jeg kopierte dengang
dette billede for Olaf Schou; senere kom det til
vort galleri og dertil til Göteborgs

    Dette er som man kan s{e}\e/ på \«/Sygt Barn\»/
i galleriet bygget op på horisontale og vertikale
linier – og indgaaende, diagonale strøg
    En række billeder ma{l}\l/te jeg efterpå med
udprægede brede ofte meterlange linier eller strøg der går
vertikalt\,/ horisontalt og diagontalt – Fladen blev
brudt og en vis prækubismus ytret sig –
    Det var rækkefølgen\:/ Amor og Psyche, Trøst og Mord –
Så var det selvportræt fr{ … }\a/ Jacobsons Klinik og
de 2 rødhårede piker i Rasmus Meyers samling
    En annen udvei tog jeg i billeder som\:/ Damerne
på broen\,/ de{r}\r/ vel osså var\,/ som Du sier, en
art kubisme – Den lå i luften\./ Krystalisering
kaldte jeg det (Der land  …  (Krystallernes land litho)
«Mord» blev udstillet på l’Independants i Paris 1907