Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 707)

Brevs. 604 (PN 707), Nasjonalbiblioteket. Datert 23.12.1906. Brev til Jappe Nilssen
Filologisk kommentar: Tegning: «Den blodige Haand»; «G.H. i Dameklubben».

© Nasjonalbiblioteket, NB_57224A00004
© Nasjonalbiblioteket, NB_57224A00001
© Nasjonalbiblioteket, NB_57224A00002
© Nasjonalbiblioteket, NB_57224A00003
© Nasjonalbiblioteket, NB_57224A00005
© Nasjonalbiblioteket, NB_57224A00006