Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 707)

Brevs. 604 (PN 707), Nasjonalbiblioteket. Datert 23.12.1906. Brev til Jappe Nilssen
Filologisk kommentar: Tegning: «Den blodige Haand»; «G.H. i Dameklubben».

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57224A00004

    
    Forfatteren Jappe Nielsen

    { … }Adr Maleren Thorolf Holmboe
    Olaf Kyrres Gade
    Kristiania

    

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57224A00001

    Den blodige Haand     
    Kjære Ven


    Tak for Brevet – Jeg har for Øieblikket
blot Tid at sende Dig en Hilsen og
disse mystiske Tegn trykt på min
hemmelige Presse – De sidste Aaringer
var af de man kalde onde –
at Humøret endnu er tilstede viser
disse underlige Tegn – altsaa snarest? –

    
    Mange hilsener til Dig Holmboe og Din Søster
    Din gamle
Ven

    E Munch

    G H i Dameklubben

 

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57224A00002

 

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57224A00003

    En vingeskudt Skjære
sidder i Thüringerwald
– Og skriger stygt – om
alle de store og smaa
Fugle der hakket og bed
den mens den blødte
på en Mark i Norge

 

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57224A00005
      
© Nasjonalbiblioteket, NB_57224A00006