Munchmuseet, MM K 90

MM K 90, Munchmuseet. Datert 11.12.1938. Brev fra Lucien Dedichen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
DR. MED. L. DEDICHEN
Indremedicinske sykdommer
Kontortid 1–3
Telefon 40461


    
Oslo,
Meltzersgt. 7
11/12 38    Kjære Munch.


    Det er svært længe siden jeg hadde
den glæde å træffe dig. Men da jeg
så dit billede i Aftenposten og
at billedet av Jappe og mig stod
ved stolen din, tænkte jeg at jeg
må få lov til å senne dig mine
hjerteligste lykønskninger ianled-
ning av den 12te og til samtidig
å takke dig for de beviser på
venskap du i tidens løp har git
mig, ikke minnst det portræt
som jeg og alle mine daglig fryder
os over.

    Og endnu er du like ung og virk-
som – hvor herlig for os alle.

    
    Din hengivne
Lucien Dedichen