Munchmuseet, MM K 223

MM K 223, Munchmuseet. Datert 26.02.1934. Brev fra Henrik Grevenor, Kunstindustrimuseet i Oslo.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
KUNSTINDUSTRI
MUSEET
I
OSLO


    
Oslo 26.2. 1934.


    HG.


    Maleren Edvard Munch,
    Ekely,
    Skøyen.


    Kjære herr Munch.


    De spurte mig for en tid siden om jeg kunne gi
oplysning angående sessesjonen i Berlin, og den nydannelse som der
er foregått og foranledningen til at sessesjonen nu vil lave en
større utstilling. I et brev fra Heckel i Berlin ser jeg at denne
nydannelse nu er foregått og at den nye formann er Leo von Kønig.
Heckel synes til en viss grad å være gunstig innstillet overfor
den nye situasjon, og    den nye formann stiller sig ganske gun-
stig overfor de betydligste, moderne kunstnere, de kunstnere som jo
for en stor del har lidt sterkest ved de politiske forandringer.
Heckel meddeler at han selv er gått inn som medlem ut fra den op-
fatning at det gjaldt å utnytte de moderne tendenser i sessesjonen.

    Spørsmålet om denne utstilling har forløbig ikke
nogen aktualitet, da spørsmålet om utstillingsplass ennu ikke har
funnet sin løsning. Hensikten var at man ved den første utstilling
efter nydannelsen skulde vise hvad denne\seceesionen/ efter sin start har ydet
av betydelig og berømmelig kunst, overhodet understreke den kunstne-
riske tradisjon.

    
    Med hjertelig hilsen,
    Henrik Grevenor.