Munchmuseet, MM K 307

MM K 307, Munchmuseet. Datert 10.12.1926. Brev fra Thorolf Holmboe, Julie Holmboe, Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Gratulerer
med dagen!

    
    Hjertelig hilsen
    Din ven Jappe

 


           

    
    Hrr. maler Edv. Munch
    Staadtische Kunsthalle
    Mannheim
    \14/12/ \Berlin/
    \Zentralhotel/

    
    Nachsenden
    Skøien v/ Oslo






    
    Kjære Munch
10/12-26.


    Hvor Du end vanker i Øster og
Vester –
Tillykke med dagen kjære
mester.

    
    Thorolf Holmboe

    Gratulerer kjære Munch
    
    Julie Holmboe