Munchmuseet, MM K 310

MM K 310, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Thorolf Holmboe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Munch!


    Da madame og jeg end-
nu ikke har oprettet
særeie, betragter jeg mig
selv som eiermand eller
medeier i det skjønne
lithografi, Jappe bragte
med som gave til min
kone. – Jeg maa derfor
faa lov til ogsaa at være
med at takke for den
nydelige present. Det var
virkelig elskværdigt af
Dig – kjære Munch. –

    Naar jeg om kort tid
blir rig, kjøber jeg Dit
portræt af S\ch/littgen.

 

      

Det er efter min mening
et af de monumentaleste
af Dine mange geniale
portrætter. Der er en
ren Velasquisk holdning
over det. – Ja Munch –
Du er en mester!
Jeg har hver dag aflagt
dioramalokalet et besøg
for at studere Din over-
legne kunst i farver
og sort og hvidt. –

    Mens de andre her-
hjemme rotter sig sam-
men efter personlige sym-
pathier og holder hverandre
i halen og docerer sin
retning med intimitet,
farvemættethed, etc. etc
som den eneste salig-

 

      

    gjørende, sidder Du
dernede i Kragerø og
slynger ud det ene over-
legne mesterværk efter det
andet uden at se hverken
til høire eller venstre. –

    
    Med tak for den
røde damen og hjærtelig
hilsen
       Din hengivne
Thorolf Holmboe