Munchmuseet, MM K 547

MM K 547, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lørdag –    Min kjære ven


    Fremdeles her som du
ser – reiser 1.45 idag –
har forsøgt at faa følge
med noen jeg liker –
og endelig faaet en frk.
Gran – – Var igen
hos Nørregaards, som
ikke kommer m i denne
uge – men maatte til
Horten – og dig – traf
der den meget omtalte

 

      

Sandberg – Jeg hørte af fruen
at hun havde truffet dig
paa Moss – Traf igen
Heiberg – Haaber jeg
finder flere breve fra dig
paa Faaberg Station – .

    
    Skriv igjen du –
    Din Tulla