Christen Sandberg

(1861–1918)
Norsk sjøoffiser, forretningsmann, tysk visekonsul. Forfatter under pseudonymet Birger Widt. Venn og samler av Munch. Portrettert av Munch.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Christen Sandberg

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 1908:1:130 (PN 764).    Brev. Datert 1915.
« Jeg kan for øiebl{l}ikket ikke si noget med Hensyn til en Anbringelse af «mit og Dit Billede af mig» – Jeg skal nærmere tænke over det –»

Brev fra Christen Sandberg til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1006.   Brev. Datert 16.10.1910. 
«Stadfæstende vor mundtlige Aftale i dag, har du altsaa "Kubberød" paa Haanden indtil Udgangen af denne Maaned for Kr. 16 500 + Omkostninger. Samme Pris hvortil det er solgt til Brun af Admiral Sparre. –» 
Munchmuseet, MM K 1007.   Brev. Datert 26.08.1912. 
«Hvis Du virkelig tænker paa at kjøbe Kubberød saa vil jeg foreslaa dig at byde 15000 Kr for det, saa skal jeg gjøre hvad jeg kan. Betingelser kan du jo faa saa lempelige som du maatte ønske dem.» 

Christen Sandberg er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 547.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«Sandberg – Jeg hørte af fruen at hun havde truffet dig paa Moss – Traf igen Heiberg – Haaber jeg finder flere breve fra dig paa Faaberg Station – .»
Munchmuseet, MM K 1134.   Brev fra Jens Thiis. Datert 23.08.1905. Se s. 3
«Han har nylig kjøbt Hammershøjs store gruppebillede med Willumsen og de andre Kunstnere og de to lys på bordet – de store fodsålerne – du kjender nok! Nu iår også Rodin (Sirener) og Zuloaga. Hans sidste indkjøb er Van Gogh (et landskab – brillant) og Edv. Munch (Sandbergs Sommer- aften med det unge samtalende par) Selvfølgelig er det mig som har fåt salget istand. Fru S. som var i stor nød vistnok for kontanter bad mig afsætte det for 500 kr. Jeg satte mig i forb. med Thiel og solgte det straks useet – for den pris jeg opgav 1000 kr. – Han vilde først kjøbe «en gammel Munch» og den kunde han kjøbe uset. Siden skulde han tænke»
Munchmuseet, MM K 1144.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 1
«Fortæl lidt fra din barndom og studieår. Når malte du på Krohgs atelier? Har du malt med Heyerdahl? Når var du første gang i Paris? Var ikke\du ikke på/Bonnats atelier en tid? og hvorlænge? Fra hvilket år er Det syge barn? «Vår» i Galleriet? Hans Jæger? Dit selvportræt? Måneskin (hos Nørregård)? Maurers billede? Mand og kvinde ved stranden? Jalousi? Din søsters portræt i Galleriet do. hos Hammer Billedet fra som Sandberg eiet? Tittel på dette?»
Munchmuseet, MM K 2310.   Brev fra Curt Glaser. Datert 14.09.1916. Se s. 1
«Lange habe ich nichts von mir hören lassen. Nun ist endlich das Buch in der Korrektur fertig. Ich habe folgende Fragen. Können Sie mir mitteilen, wann das grosse Porträt von Herrn Sandberg gemalt ist, wann Alfa og Omega, wann die Tiere und Menschen? Auf die Abbil- dung der beiden grossen Lithogra- phien zu den Universitätsbildern werde ich nun wohl verzichten müssen, da alles so weit fertig ist. Der ba- dende Mann von dem farbigen Plakat wäre vielleicht ganz schön»
Munchmuseet, MM N 459.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Brev til Nørregaard fra Taarbæk Ma{ … }demoiselle Mademoiselle Linde RSandberg Pauli»
Munchmuseet, MM N 1927.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 1
«Aftenpassiar er det Billede Consul Sandberg eiede»
Munchmuseet, MM N 1944.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1906. Se s. 1
«Vil Du eller Nørregaard eller begge tilsammen hjælpe mig med at give nogle N …  Vink eller Optegninger til Salen i G Gjengangere af Ibsen – Jeg havde tænkt mig en slig {g}Gaard som Sandbergs i Moss kunde passe –»