Munchmuseet, MM K 661

MM K 661, Munchmuseet. Datert 10.08.1905. Brev fra L.M. Larssen, Åsgårdstrands Samlag for Brændevinshandel.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Aasgaardstrands Samlag
for Brændevinshandel
.


    
Aasgaardstrand den 10de Aug 1905    Hr Edv Munch


    Tak for Brevet. Di spør om
Di kan stemme her, men desværre Hr Munch
di var forsent ude det skulde være ordnet
inden den 8de August med at faa sig
indført i Mandtallet.

    Den 13de August blir en historisk
Dag for Norge og Di skal faa se et
glimrende Resultat. Her i Aasgaardstrand
har været mange Gjæster i Sommer men nu
begynder di at reise tilbage igjen
alle Skuespillerne har reist, saa nu
vilde det være godt for Dem at komme
hid, her er et storartet veir om
dagen og Naturen staar i en herlig
Pragt det er netop en heldig tid

 

      

for Dem nu. Di smaa Æbletrær staar
saa di bugner af Frugt i Deres Have
Plummer blir der ogsaa en mengde
af. Her er foresten alt ved det
gamle, Karsten er her fremdeles
ligeledes Frk Vibe og Fru Kahrs.

    Amtmand Engelhart døde
pludselig i forige uge ude paa
Feskjær forøvrigt intet nyt.

    Det Di skrev, om at arangere
en Udstilling til Indtægt for denne
Maleren er nu forsent for iaar
da di fleste Badegjæster har
reist. Jeg talte med Karsten om
det han var heller ikke uvillig men
syntes ogsaa det var forsent. Han
faareslog at heller give ham nogle Kroner

    
    Lev saa vel og vær hjertelig hilset
fra os.
       Deres
L. M. Larssen