Munchmuseet, MM K 910

MM K 910, Munchmuseet. Datert 28.06.1906. Brev fra Ludvig Ravensberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Der Maler Edvard Munch
    Russischer Hof
    Weimar
    Deutschland.


    
Christiania 28/6 1906    Kjære Edvard!


    Min hjærteligste tak for det hyggelige
brev og din indbydelse.
Det skulde være forfærdeligt morsomt
engang at kunne besøge dig i
udlandet, men jeg faar vente til
du bliver rig, forhaabentlig snart da?
Gjerløff og jeg, dine trofaste kjæmper
tænker ofte paa mesteren og hvor
han nu færdes, og vi vil slaa
hegn om dig naar du engang kommer
hjem igjen; det er forresten intet
værd ved at komme hjem,
snobberiet herhjemme er nu i
fuld gang og de kjedeligste folk
er blevne ansatte rundt kongen
det hele arter seg modbydeligt!

    
    Tusinde hjærtelige hilsener, haaber
snart at høre lidt nærmere
fra dig og mine bedste
sommerønsker
 din hengivne
ven og frænde Ludvig

 

      

    Jeg sender dig portraitet af en mand, der lo ad \og hadede/
alt dette ækle herhjemme, er det ikke et godt
billede?

    
    Mange hilsener fra mine forældre og
bedstemoder.

 

[Red.: ]