Munchmuseet, MM K 930

MM K 930, Munchmuseet. Datert 14.12.1943. Brev fra Ludvig Ravensberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Svedjevg. 26. Äppelviken. Stockholm
14/12-43    Kjære Edvard!


    Alt er jo meget sørgeligt nu og selv
er jeg dertil meget syk, saa det blev
mig umuligt at faa skrevet
til Dig paa Din 80 aarsdag og gratulert,
men saa faar det blive en hjærtelig
julehilsen og ønske om at Du maa
faa en saa god jul som mulig
under de nuværende omstendigheter,
det er vel ogsaa usikkert om vi nogen-
sinde sees igjen, men jeg vil haabe
paa det alligevel. I fire aar har
jeg nu sittet i complet ensomhet paa
mit værelse her utenfor Stockholm
som i en celle, og ser aldrig et menneske,
men livet, som engang var, minderne
helt fra barndommen, familien, vennerne,
episoderne, alt passerer revue for mig
her i min ensomhet vi forstod ikke
hvor godt og fredeligt vi havde det
den gang mot nu, hvor livet viser
sine rovtænder og \alt/ males og æltes om
hinanden i apokalyptisk stil.

 

      

    Du og jeg er vel nu \af slægten/ de eneste igjen levende
samt Din søster, som forhaabentlig endnu lever,
som har kjendt hinanden og omgaaes med
hinanden helt fra den første tid, onkel
Christian
, Grünerløkken. Du som demonstrerte
et lidet leketøis tog paa  … gulvet, Andreas,
den gode og ædle Andreas, som skulde gaa
saa altfor tidligt bort, og pindespillet jeg
lekte med Inger og Laura, ja, alle disse
minder stormer ind over mig, det
var en lykkelig og ureflekteret tid, man
forstod bare ikke hvor godt man havde
det, og disse minder er altid forbundet
med julen og den hvite vinter, da var
det ogsaa dobbelt lunt indendørs.

    Jeg tænker med bekymring paa hvorledes
mine nu faa venner som er igjen, egentlig
har det, lidet, ja omtrent intet kan jeg
gjøre for dem, men det er bebudet
i aviserne \her/ at det skal blive lettere at
faa sendt pakker herfra efter jul Nytaar
til ens \venner og/ familie i Norge, det er ikke meget
man faar sende, lidt sukker eller confect,
et par æsker sardiner, lidt bagværk og lidt
ærtemel, i tilfelde Du vilde sætte nogen
pris paa dette,
det er jo kun en ringe smake-
bit, skriv da et par ord til mig, saa
vil jeg efter Nytaar forsøke at faa sendt
en saadan pakke
. Er Din adresse den gamle?

    
    Lev nu hjærtelig vel, mange hilsener til Dig og Inger,  Din  … Ludvig