Munchmuseet, MM K 951

MM K 951, Munchmuseet. Datert 22.11.1906. Brev fra Ludvig Ravensberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Stensgd 1. 22/11 1906.    Kjære Edvard.


    Hjærtelig tak for sidst, nu er vi begge vel hjemme
igjen, Du i Kösen, jeg her i Christiania igjen
I Kjøbenhavn blev det en forfærdelig rangel, men saa
var det ogsaa de dage i hvilke man feirede anarkiets
yppersteprest Hans Jæger i anledning af hans Bibel.
Jeg har nu været omkring i byen og seet paa
møbler, i «Husfliden» paa hjørnet af Karl Johan og
Universitetsgaden har jeg fundet de bedste.
Jeg fandt nogle pene trælænestole af mørkegrønt
lakerede med udskjæringer eller rosemalinger, de virkede
meget morsomt, faconen omtrent som paa figur 1
Note om tegning

    De kostede Kr 22 pr stykke.
Et meget pent lakeret mørkegrønt bord
med discrete roser kostede ogsaa Kr
22.

    I «Kunstindustrien» Hjørnet af Drammensveien og
Arbinsgade fandt jeg nogle gode stole af
følgende facon. fig se fig 2.
Note om tegning

 

      
Note om tegning

    Denne meget pene stol koster Kr 14.
Stolene syns jeg var meget bra og
billige forholdsvis, jeg tror de vilde gjøre
god virkning. Andre mindre træstole kostede 10,50.
Træsofaer fandts i forskjellige størrelse, fra mindre
til omkg 50 kroner til større og gildere til
125 kr. dog fandt jeg ikke træsofaerne helt
tilfredsstillende, jeg skal se mig lidt omkg til
paa nogle andre
steder
Note om tegning
 
Kr 50.00
Sofa

    Ildrøde kubbestole med bonderoser kostede circa
40 Kr.

    Gode aaklæder 1,35 meter lang og 1 meter høi
koster circa 30 kr.

    Et ualmindelig smukt aaklæde med figurer
vævet og circa 2 meter høit og 1½ meter
bredt koster 70 Kr.

 

      

    Bordtæpper er til alle priser, for omkg 30
kroner maatte kunne faas et pent.
Note om tegning

En sort portiere
med røde blomster maatte
laves paa bestilling, den
vilde komme paa
circa 60 kroner, men
denne maatte ligesaa
godt kunde gjøres
nede i Berlin efter din tegning og anvisning.

    De fleste af disse ting kunde faas færdige; men
muligens kunde der i øieblikket mangle noget
du maatte derfor i tide sige mig til, hvis
jeg skal bestille det.

    Dørforhænget maatte saaledes absolut i tide
bestilles.

    Dyrt er det ikke, den hele stads vilde
komme paa en 300 a 400 kroner.

    \Send dette Brev tilbage/

 

      

    Haaber du kan bruge disse mine opgaver
og skriv hvis det ellers er noget.

    
    Endnu engag hjærtelig tak for sidst og tusinde
hjærtelige hilsener fra
 din hengivne
ven og frænde Edvard
Ludvig.