Munchmuseet, MM K 1146

MM K 1146, Munchmuseet. Datert 13.03.1911. Brev fra Jens Thiis, Johannes Kajanus, Eugènie De Ribert.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]


           

    
    Edvard Munch
    Ramme
    Hvidsten
    pr. Kristiania
    Norvège
    Иорвегия    Endnu en Petersburger
hilsen J.T.

    Thiis har holdt et vak-
kert, malende \Munch/foredrag her!
Bedste hilsen Eugènie de Ribert

    Hybelpiknik hos søster
Foredrag – musik og Munch
midt i altsamment. Hjertelig
hilsen Kajanus.

    Hilsen! Lilly Kajanus.