Johannes Kajanus

(1883-1958)
Norsk-finsk jurist, musiker. Sønn av dirigent og professor Robert Kajanus. Kjøpte mye grafikk. Stor beundrer av Munch. Søker utsettelse på militærtjeneste for å få med seg en Munch-utstilling (i følge Næss s. 384). Finsk far, Robert K., f. 1856 (kjent komponist), men vokste opp hos tanter i Trondheim - derfor “norsk”. Flyttet tilbake til Finland som voksen.

Omtalt i følgende kommentarer

Les mer

Johannes Kajanus er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1146.   Brev fra Jens Thiis, Johannes KajanusEugènie De Ribert. Datert 13.03.1911. Se s. 1
«Hybelpiknik hos søster Foredrag – musik og Munch midt i altsamment. Hjertelig hilsen Kajanus.»
Munchmuseet, MM N 199.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kajan{ … }us var hernede og {jeg fik  …  Pen}tog ud Gravurer – Det er en elskværdig og forstandig Mand – Det blir vist en Digter – Du får hilse ham og si at han skal have flere Gra Sager for det han betalte mig – Gierløff vil fortælle»
Munchmuseet, MM N 2872.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 13.4.1909. Se bl. 2v
«Jeg sender en Madonna og et Træsnit kys – med nogle andre gravurer der er solgte til Blomquist, hent disse to Gravurer hos ham – { … }de 3 andre er solgt til Kajanus – Ja jeg f{ … }år få mig et herli Sted ved Kysten og så får Du besøge mig – Til Kristiania dalen hvor Hægstadfolket (Per Gynt Kommentar – Hægstad) med alle de der har ædt og drukket på Gaarden er på Jagt efter mig kommer jeg ikke Læs Per Gynts Hægstad ‹folk› og Troldfolk – det er som med mig»
Munchmuseet, MM N 2873.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 19.4.1909. Se s. 1
«Har Du fåt Madonna og Kys som jeg sendte til Vasteson med Sager til Kajanus»
Munchmuseet, MM N 2873.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 19.4.1909. Se s. 2
«Vil Du passe på at { … }Kajanus får de til Vasteson sendte Gravurer det var Selvportræt, Wampyr og en til jeg husker ikke hvad –»
Munchmuseet, MM N 2875.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 22.7.1909. Se s. 1
«Vil Du hilse Kajanus og si at jeg for nu søger ud Gravurer‹ne› Skrig og et Par andre tegner jeg på nyt så han skal ta hva han ønsker –»
Munchmuseet, MM N 2877.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1.11.1909. Se s. 4
«Hils osså Din Far og Mor så meget – ligeledes Kajanus som jeg likte godt    sig ham jeg skylder ham flere Gravurer – der snart kommer –»
Munchmuseet, MM N 2879.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 20.12.1909. Se s. 3
«prate om mangt og meget som blot vi Slægtninge forstaar – Jeg har havt godt \af/ denne lange Ensomhed og Ro – det er vel hva jeg har trængt – Ennu et Aar i slig {r}Ro vil gjøre godt – Jeg skal strax ta frem Rodes Radering og til Kajanus – Vil Du få vide hvilke Gravurer Kajanus har eller hva han mest ønsker – { … }Jeg vil jo give ham en Del til da han har kjøbt så meget unge Mand –»
Munchmuseet, MM N 2879.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 20.12.1909. Se s. 3
«prate om mangt og meget som blot vi Slægtninge forstaar – Jeg har havt godt \af/ denne lange Ensomhed og Ro – det er vel hva jeg har trængt – Ennu et Aar i slig {r}Ro vil gjøre godt – Jeg skal strax ta frem Rodes Radering og til Kajanus – Vil Du få vide hvilke Gravurer Kajanus har eller hva han mest ønsker – { … }Jeg vil jo give ham en Del til da han har kjøbt så meget unge Mand –»
Munchmuseet, MM N 2882.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 7.5.1910. Se bl. 1r
«Nu ædle Ridder jeg venter på at høre om din videre Beskatning af den indtagne og herjede By – Hva er Dit Telefon- nummer – Hils så mange Gange de udmærkede Kunstens Riddere Roderne – Jeg glæder mig til engang til at se hilse på dem og se mine Samlinger Ligeledes ma‹{ng}sse› Hilsener til Kajanus – Fortæl ham at jeg vil modellere den grædende Pige»