Munchmuseet, MM K 1164

MM K 1164, Munchmuseet. Datert 16.02.1934. Brev fra Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Tostrupsgate 23.
3. pinsedag
34.    Kjære Munch,


    Takk for god mottagelse av min syke-
pleierske og for besked om fotografiet –
navnet får jeg nok en annen gang.
– At du har skjænket Strindberg-port-
rettet til N. Mus. i Stockholm, synes jeg
er storartet gjort, og du kan være viss på
at det blir satt pris på.

    Jeg er viss på at det \billedet/ er mere kjær-
komment end en samling gravurer, som jo
allikevel tildels kan kjøpes.

    Desuten billedet blir jo utstillet, mens
gravurene vel blir lagt i mapper.

    Men vilde du betænke vor grafiske sam-
ling med noen flere nyere trykk, som du
vistnok har lovet frk. Ingebretsen, så
vet du det vil være såre kjærkomment.

    Vi har jo fåt tilbudt udmerkede trykk
fra Glasers samling, men prisene er

 

      

høie og vi har bare gjeld og ingenting å
kjøpe for. –

    Jeg sender dig tilbake Sixten Strøm-
bom
s brev og dit svar til ham.

    Den lille Efter-skrift behøver du ikke
å sende med – det står jo selve brevet.

    – Jeg sitter idag og venter på min doktor
for å få benet efterset påny. Det er frem-
deles meget dårlig og hovner stadig opp
efter ny øvelse.

    – En ny ulykke har kommet til.
Igår kom vor datter Eva hjem fra
pinsetur på Finse og har brukket sin
høire arm på skitur i fjeldet.

    
    Din hengivne
Jens Thiis