Munchmuseet, MM K 1186

MM K 1186, Munchmuseet. Datert 30.05.1911. Brev fra Jens Thiis.
Filologisk kommentar: Kvittering signert av Munch for mottatt betaling ved salg av kunst ved utstillingen på Ateneum i Helsingfors 1911.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Solgt på Helsingforsutstillingen

    Edv. Munch: Midstykket av triptychonet
«Livsaldrene» (Badebilledet fra Warnemünde)
solgt til Antellske Delegationen for Fmk. 10.000
à kr. 0,71 (ifølge Centralbanken gjældende kurs)
= 7100.000
Til utstill .omkostn. dækn. ÷ 10% 710.000      Kr. 6 390
Edv. Munch. «Henrik Ibsen», lithografi. Kr. 80. –
«Aug. Striridberg» 80.
Mudocci. 80.
Liten radering 30.
Kr 270
÷ 10% 27. 〃 243
Kr. 6633

    

30.V.1911

Mottat
    Edv. Munch