Munchmuseet, MM K 1222

MM K 1222, Munchmuseet. Datert 08.02.1890. Brev fra Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Sandviken 8/2-90    Kjære Munch,


undskyld at jeg ikke for lang tid siden
har skrevet og svaret på dit kort. Men
jeg har været svært optaget og ikke rigtig
frisk en tid.

    Billedet vil jeg naturligvis gjerne have,
men betingelserne var, som du nok husker,
temmelig løse. Jeg tilbød enten at bytte, eller
om jeg tjente nogenlunde med penger udover
vårkanten, give dig en 100 à 150 Kroner,–
Jeg antager at du vil have penger; og isåfald
skal jeg prøve lidt efter lidt at sende dig;
men overflod har jeg ikke på dem, thi vel
tjente jeg adskillig ihøst ved at sælge rub og
stub til de priser, jeg kunde få, men endda
var det ikke mer end såvidt jeg kunde klare
det værste af den gjæld, jeg kom i ved mit
Pariserophold.

    Send mig et par ord, så vi er på det

 

      

rene. Din adresse har jeg hellerikke.
Hvordan er det med din helse, og liker
du dig dernede?

    Her har været et forfærdeligt leven i
and anledning «Kong Midas Kommentar»; men det er nu
afsluttet med pibekonserten, som naturligvis
var en kolossal dumhed derved, at den var
adressert til den urette, og fordi forudsætningerne
ved diskussionen i Studentersamfundet viste
sig at være falske og bero på uefterretteligt
sladder. Havde pibningen været rettet mod
Schrøeder, havde sagen ståt ganske anderledes.

    Så har det været adskillig røre blandt
kunstnerne ianl. indkjøb til Galleriet af Wergelands
dårlige billede: fisker i havsnød. Det var
allerede besluttet, at det skulde kjøbes, men
de skulde naturligvis prutte (thi Skramstad var
jo blandt dem som var indkaldt for at supplere
galleribestyrelsen – sammen med Barth, Skredsvig og Munthe).

 

      

    Næste møde kom, og Wergeland havde slåt
billedet ned fra 3 til 2000. Så siger Skramstad
at han vistnok under andre omstændigheder
kunde «strukket sig» så langt som til 2000,
men pågrund af en udtalelse af Wergeland
vilde han ikke. Da sagen stod på den
ene stemme, blev billedet til alles store
overraskelse ikke kjøbt: i\i det/ ene møde besluttedes
altså at det skulde kjøbes, i næste at det ikke
skulde kjøbes. Den omtalte ytring af Wergeland
var, at ‹prisen› prisen på hans billede ikke
var høiere end at man snart sagt kunde
få den hvorsomhelst.

    Resultatet er altså at Dietriechson og hans
tinsoldater for en tid er fornærmet på Skram-
stad, og at han – professoren – logrer for Eilif

    Hensigten med kjøbet var visselig at det kjøbe
en fører til partiet, thi de har jo ikke en eneste
skikkelig fyr at stille op. Nu gik det i vasken.

 

      

    Malerskoleforslaget har regjeringen ikke optaget.
«Fordi malerne \kunstnerne/ ikke var enige og fordi sagen ikke
var tilstrækkelig forberedt.»

    Jeg vil gå ned til «Lorentz» Bonnevie og høre
om vi ikke skal få malerskole i landet før
«kunstnerne» er enige. At få enighed med
Skramstad, det vil tage tid.

    Lev vel. Jeg fik næsten ikke arbeide i hele
høst for komitégreier – det er et pokkers besvær;
nu skal jeg male et kjedeligt portræt

    
    Lev vel og hils de andre; jeg skriver til
Bouret med det første.

    Din
Erik Wer
Erik Werenskiold

[Red.: Uleselig strøket tekst opp ned i rivekanten nederst på siden.]