Munchmuseet, MM K 1226

MM K 1226, Munchmuseet. Datert 05.06.1893. Brev fra Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    \Min kone hilser./    \I det samme jeg skal sende skri brevet, som har
lagt her i evig Tid, ser jeg at du jo er i Dresden –
jeg har ikke tid til at se efter om den kunsthandel, du
står i forbindelse med, er den samme, jeg havde brev fra
om en norsk udst; det var
forresten en fr hofkunsthandel
/    
Sandviken 5/6-93    Kjære Munch,


behold billedet. så længe du trænger
det til dine udstillinger. Vi reiser i
slutten af måneden til Hvidseid og
blir der til oktober. Det er fuldkommen
tidsnok om det kommer hid ud i sept.

    Det glæder mig at det gik godt med
din udstilling i Dresden. Ellers har jeg
hørt ofte om dig, både i bladene og
privat; det forekommer mig at dine
sager står godt, så du har gode udsigter
i Tyskland. Der er jo ingen tvivl om
at der er en gunstig jordbund for moderne
kunst, og vi har jo mange gange snakket
om at det vilde være moro at reise ned
en flok og udstille samlet. Snakke er
et, gjøre det et andet – sandt at sige
er jeg træt af udstillinger, hvilket du
skal se du også blir om få år. Det
sluger tid at passe på hvad man

 

      

skal sende hid og did, og hvilket
helst skal hvorhen. Jeg trænger i allefald
ro. Men det ‹kan› var vist fornuftig
om vi gjorde nogle norske småudstillinger
af moderne kunst, men de må være
rene eliteudstillinger, skal det mone, og
det har sine vanskeligheder. Det blir kanske
alvor af det med et forsøg ihøst; da
har vi jo ingen statsudstilling. Men
skulde vi jævnlig gjøre slige, så blev
det vel småt stel med vor deltagelse
i de internationale udst., og spørgsmålet
er hvad hvor vi gjør os mest gjældende,
eller rettere sagt, på hvilken måde.
Thi normændene må gjøre sig gjældende
nu, slig som den politiske stilling er i
disse år, det er det vigtigste hensyn vi
må Tage.

    I Chicago skal den norske kunstaf-
deling efter Sindings sigende se ganske
udmærket ud, deiligt lys. Jeg er også

 

      

efter hvad jeg kunde skjønne af jury-
bedømmelsen, tilbøilig til at tro at
den er bedre end de foregående.

    Nu reiser snart alle her på landet.
Kun Eilif Peterssen skal holde sig i
nærheden af huset i Bogstadveien, thi det
mærkelige er skeet at Magda skal have
en liden om et par måneder. De er
strålende, både hun og Eilif.  … 

    de Jeg arbeider på nogle portraitter om
dagen, som jeg tror kan blive morsomme.
Ja det ene, et dobbelportrait, er sågodtsom
færdig. Ved siden af arbeider jeg på fa-
milien på Gilje Kommentar; jeg var i den anledning
en 14 dage i Valdres ivår, hvor jeg
sled skrækkelig ondt; jeg har ikke frosset
slig på mange år, ikke siden jeg var gut,
tror jeg; nu, lidt fik jeg da gjort alligevel.

    Er lykken god, skal det blive et ordentligt
værk, når jeg engang – om et år eller to, –
blir færdig.      Fra Krohg fik jeg et brev,
men han er jo i Kjøbenhavn, og jeg har
ikke hans adresse.
  Lev vel, hils Gunnar
Heiberg
, om du ser ham; sig at jeg har fåt
brevene, men udsigterne er små i Houens legat,
for der er to nye høirefolk i bestyrelsen.
 Din heng. Erik Werenskiold