Munchmuseet, MM K 1932

MM K 1932, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Dagny Przybyszewska.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Kongsvinger    Kjære Munch,


    Tak for brevet, det
var morsomt at høre lidt
fra dig. Stachu er i Berlin
og har det skrækkeligt. Hans
adresse er  Dalldorferstrasse 39.
Kjære, skriv til ham, så blir
han glad, men du må gjøre
det straks, for Lørdag den 30te
Mai
reiser han til Kjøben-
havn.

 

      

    Vor pariserreise blev altså ikke
noget af. Vi var på veien, men
så fik Stachu tilfældigvis
vide, at hans forlægger holdt
på at gå fallit og så måt-
te han simpelthen reise
til Berlin og jeg måtte
reise hjem. Det var ikke
meget morsomt.

    Jeg har været hjemme i
tre måneder nu, men Søndag
31te skal jeg møde Stachu
i Kjøbenhavn. Vi har tænkt
at bo sommeren over
i Danmark, sandsynligvis på

 

      

    Møen. Der skal være forfærdelig
pent.

    Til vinteren skal vi bo i Prag,
Stachu har så mange literære
venner der.

    I Prag skulde det forresten
være morsomt at arrangere en
udstilling af dine billeder,
hvis du vilde. Det tror jeg
netop er et sted for dig.

    Stachu vilde sendt dig et
par bøger, men dengang vidste
vi ikke rigtig, hvor du op-
holdt dig.

 

      

    På en måde går det os svert
godt nu, det bliver skrevet
så meget om Stachu og det er
jo bra, men pengene vil
ikke rigtig indfinde sig og
sådan er det vel også med dig.

    Min søn siger nu «mama»
og det er uden sammenligning
det interessanteste, jeg har op-
levet i Norge. Og så lugger han
af mig alt det hår jeg eier og har.

    Hvis du kommer gjennem
Kjøbenhavn, må du endelig skrive,
vor adresse er altid Kongsvinger,
der ved de bestandig, hvor vi er og
sender brevene efter os.

    
    Mange hilsener fra
    Dagny