Munchmuseet, MM K 1935

MM K 1935, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Dagny Przybyszewska, Stanisław Przybyszewska.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Berlin
Dalldorferstrasse 39.    Kjære Munch,


    Stachu er syg og kan
ikke skrive til dig endnu. Jeg
skriver bare et par ord for at
svare dig på dine spørgsmål.

    Kjære, bed ingen om penge
for Stachu. For det første vilde
det intet nytte og desuden
har Pan taget en ting, så vi
foreløbig er hjulpne.

    Hvad frøken Hahn angår, så
søgte jeg hende ude i Klam-
penborg, hvor hendes moder
jo skulde eie en villa,

 

      

men jeg fik mit kort tilbage
med den besked, at der ingen
frk. Hahn boede. Det må vel
bero på en misforståelse.
Hendes adresse i Kjøbenhavn
er:  Martins vei 7.

    Det du skriver, at en bog
af Stachu skulde være ubeha-
gelig for dig, er aldeles u-
begripeligt.

    Kanske det er det, at der i en
bog «Overbord» forekommer en
mand, som er maler. Vedkom-
mende maler er rigtignok
så forskjellig fra dig som
overhovedet to mennesker,
som jo alle er skabt i Guds
billede, kan være – men
ondskaben her i verden er

 

      

jo umålelig.
    Skulde det være denne ma-
ler i «Overbord», som er gjen-
stand for sladderen, så har
det sin interesse, forsåvidt
at bogen endnu kun er kom-
met ud på dansk og du kan
altså bare have hørt det af
en af dine elskværdige, små
landsmænd. Sandsynligvis Obst-
felder
eller Thiis eller noget
sådant.

    Jeg begriber rigtignok ikke,
hvordan du et øieblik kunde
tro, at Stachu skulde skrive
noget, som var ubehageligt
for dig. Jeg ved neppe et men-
neske, han holder så meget
af.

    
    Hjertelig hilsen fra
    Stachu og
    Dagny P.