Munchmuseet, MM K 4447

MM K 4447, Munchmuseet. Datert 20.08.1906. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

Vi nyder megen Agtelse her blandt
Befolkningen for din Skyld – fuld Kre-
dit hos Fiskerne, – naar vi ikke har Penger paa oss
og hører dit Navn er det nok.

    Grundskatten betaler vi imorgen. –     
Aasgaardsstrand 20de August
       1906    Kjære Edvard!


    Det er nu den sidste Søndag vi
er her, for en Dag i Slutningen af
Ugen, reiser vi hjemover til Nord-
strand. Dersom vi ikke havde
vidst, at Du havde det bedst
i Tydskland, og at Du finder
Dig saa godt i Bad Kösen, saa
havde det været saa saart og
ondt, at vi skulde optage
din Plads her. –        Nu faar
vi takke for os, – vi har jo
havt det saa godt, levet saa

 

      

billigt med Grønsager fra Haven, Fisk og
Bær. Inger er bleven saa {ty}
i godt Hold, kommet sig rigtig–
Og saa nu alle de Penge
Du har sendt, det maa jeg igjen
takke for; jeg var bare bange
for, Du har taget for stærkt
i; – Du har jo mange Udtællin-
ger. –        Skulde det være
noget, Du vilde have udrettet,
saa skriv bare til os. –
Lad kun det øvrige staa, det
staar saa godt hos Dig. –
– Dine Venner her og der er mange
som spørger efter Dig og hilser Dig,
– Fru Grimsgaard takket saa meget
for din Hilsen og bad at vi endelig
maatte huske paa naar vi skrev
at hilse Dig, – hun synes det var
saa godt, at høre at Du kommer
Dig saa godt dernede. –

 

      

Adv Nørregaard og Frue traf vi forleden
paa Damskipet, de talte om, hvor
{‹k›}\g/odt Du kommet Dig, og hvorledes
dine Arbeider blev anerkjendt, og de
glædede sig saa derved, – Nørregaard
er en sand tro Ven, – som virke
lig tar Del.

Det var en Tilskyndelse, dette,
at dine Venner i Weimar skrev,
og fik Dig ned, – for Du havde
ikke kommet Dig her under
disse Forholde, – Gudsklov, det
er, som der i rette Tid aabner
sig for Dig Udvei. – Det er
saa usigelig godt for os, at
Kösen er saadant styrkende Sted
for Dig, og at Du liker Dig saa
godt. –

    Vi havde Brevkort fra
Bestemor, man troede hun laa
paa sit Yderste, derfor reiste vi
ind, – men mærkelig nok er hun
kommet sig igjen trods sine 80,
og nu skal hun igjen prøve at komme

 

      

op –
Inger har havt { … }\t/ravlt med at lægge
om Træerne til Beskyttelse for Hønsene
de har før hemmet Væxten ved at
rode op omkring Stammen, – det er
de smaa Træer som derved farer
saa ilde. –        Nu kjøber
vi en Hængelaas til Haveporten,
leverer Nøglen til Andersens ligeoverfor,
men til Husets Dør tager vi Nøg-
len med hjem til Nordstrand. –
Dette synes vi er det bedste –

    – Inger ber at hilse Dig, at
hun er bra nu. –
– Det er godt, at vi har et lyst
varmt Logi, – nu taer vi ind
180, naar vi kommer hjem for Bortleien
saa Finantserne er jo bra, vi
{s}\k/an nu trygt slaa os til Ro.

    
    Mange hjertelige Hilsener
    Din heng
Karen Bjølstad