Munchmuseet, MM K 4473

MM K 4473, Munchmuseet. Datert 01.03.1909. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand 1ste Marts
1909
– –    Kjære Edvard!


    Nørregaard har sendt os
150 Kr fra Dig, og vi
sender Dig var inderlige
Tak, det er bare saa
mærkelig, at Du kan sende
os saamange Penge. –

    Tak for Brevet, det var
saa hyggeligt at modtage,
Laura skal igjen faa
et stort Tillæg til sine
Sparepenge – – Inger har

 

      

kjøbt sig en Haandsymaskine, –
til denne anvender hun sine
50.. – Det glæder os inderligt
at Du fremdeles har det godt,
det er vel den fuldstændige
Ro, som maa til. – Det
er jo saa godt, at Du alli-
gevel kan faa arangered
dine Udstillinger, – Ja
nu idag er jo din
Udstilling her aaben hos
Blomqvist. – Det er i straalende
Veir, en Masse Folk er
paa Benerne, og en Mængde
Udlændinger er i Byen, –
det er jo svære Idræts
forestillinger nettop nu ogsaa.

 

      

Vi er alle friske. –
For en 14 Dages Tid siden
havde jeg en Forkjølelse
med Blærekathar, men den
varede bare 8 Dage, – jeg
holder ved saadanne Anledninger
Sengen, det er nødvendig
for en snar Helbredelse. –
Det viser sig altid at være
probat. –

    Det gaar bra med Elever-
ne, og med mit Arbeid
Nu er jeg lidt nysgjerrig
om mine 6 Dukker er
solgte i Berlin; – da faaer
jeg endel Penger ind. –
– Det er jo mærkelig hvor
de øconomiske Forholde hos
os ere gode, og saa  … 
vanskeligt, som det saa

 

      

ud fra Begyndelsen; og
hvorledes det har godt for
Dig; – haaber Du faaer
rigtig Styrke af dit Ophold
i Kjøbenhavn. Saa hyggeligt
det var at see dit kjære
kjendte Ansigt, saa tusende
Gange heller, vil jeg Du
skal være borte fra Kristiania,
til Du bliver rigtig stærk
for Indtryk. –

    
    Mange, mange hjertelige
Hilsener fra os Alle

    Din heng K. Bjølstad

    Jeg har rablet saa,
Inger skal nedover til
Stationen med Brevet og
saa hente Aviser –

    
    KB.