Munchmuseet, MM K 4525

MM K 4525, Munchmuseet. Datert 19.03.1896. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand 19de Mars 1896.    Kjære Edvard!


    Et Brev har jeg adresseret til
Kafe de la Regence, jeg antaer
Du har faaet det. – Tak skal
Du have for dit sidste Brev,
det er da godt, Du har faaet
et rummeligt godt Værelse, –
jeg haaber, Du er frisk. –
Nu har vi her et friskt godt
Vinterveir med Sol, det er
meget sundere, end hvad vi
er vant til i Vinter. –
Nu ere vi alle friske her,
Inger har havt Influenca,
men klaret den godt alligevel,

 

      

jeg var noksaa red for hende,
da den tog noksaa meget paa
hende. Nu er hun altsaa bra
igjen. – Laura gaaer sin daglige
Gang til Lian Væveri-Skole, og
gaaer det bra, men vi maa
altid være paa Post, da hun
naturligvis er meget vanskelig
at omgaaes. – Hun seer meget be-
dre ud, jeg mener, er kjækkere
i Holdning og Gang og mindre
generet af sig. – Det var jo
meget snilt af Fru Melby,
som gav hende 100 Kr til Vævning.
Husk paa Prof. P A Munchs Dagbog,
Du maa lade Familien faa denne

 

      

    – Nu ligger vi i Skriverier, om
de øvrige Sager efter P. A. Munch,
som ere sendte til Kincks; vi
ere meget bange for, at de ere
komne bort, – efter Kincks
Breve at dømme. – Det
var jo galt af Karl, at han
ikke sendte dem  …  til os
med dine Tegninger. – Disse sidste
faaer vi nok, haaber vi. –

    – Jeg fortalte i forrige Brev
at Johanne har faaet en Pige,
nu maa Du som sædvanlig
høre 2 Gange samme Ting – af
den Grund, om Du muligens
ikke skulde have faaet, mit
første Brev. –

    Edvard Munch var her i

 

      

i Søndags, hans gamle Fader er noksaa
klein efter Influenca, saa det gaaer
vel ned ad Bakke med ham. –
– Edvard og Ragnvald Munch vilde
overtage Andreass Stam Arbeide
med Munchs Stamtavle og faa dette
udgivet, Indtægterne, der vel
ikke kan blive saa store, – vil
de skal blive til Fordel for Laura
og Inger. – Det er jo noksaa
snilt; – det er jo en udstrakt
stor Familie, saa kjøber hver sit
Exemplar blier det alligevel noget.

    Her er alt ved det gamle. –
– Vi har omtrent 200 Kr liggende,
dette er noksaa beroligende. –
– Jeg haaber Du har det bra,

    
    vær kjærligt hilset fra Os Alle
    Din hengivne Karen Bjølstad

    – Inger og jeg søger hver
vort Legat. –