Munchmuseet, MM K 4532

MM K 4532, Munchmuseet. Datert 14.09.1896. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Det er nok sent paa Aften, men jeg
vil dog alligevel skrive lidt: vi Inger
Laura og jeg sad iaften og læste Aviser,
og skræmte hverandre op. – Det var da
den Hvirvelvind, der blev telegraferet om,
men – iblandt Millioner af Mennesker
skulde det jo være underligt om
der nettop skulde være tilstødt Dig
noget i den Anledning. – Vi faaer da
ikke tænke sligt.      Tak
tak for Brevet dit; det var da
beroligende at høre, at Strindberg er
reist fra Paris, stakkels syge Mand.
– det var ondt at tænke paa at
han var din Omgangsven; – der maatte
da følge megen Uro med ham. –
og var han altsaa ikke ufarlighet
ter

    Vi har nu levet midt i
Nansen-jublen. Du har jo læst

 

      

saameget derom i Aviserne, – at det blier
overflødigt at skrive noget – vi var
i Byen ved Dagen efter, og fik godt
see de 13 Mænd. Nansen seer nu meget
godt ud, han har nu et alvorligt noget
melancolsk Udtryk og er bleven tykkere.
Hjalmar Johansen er en liden Tyksak med
et smilende godmodigt Ansigt, seer
ikke ud til at have lidt noget eller
at have havt ondt at Ensomheden,
– han er ganske ung –

    Ja er hun ikke sød, den lille
Tulla til A og Smaapigerne siger
hun er endda deiligere i sig selv,
hun ligner jo A i Øinene, det syns
vi og. – Det blir hyggeligt
med hende,– hun skal see saa
forstandig ud; – men Fru Kinck
har intet at sige, for Johanne
saa ogsaa saadan ud, da hun var liden. –
– Johanne er saa glad i den Lille og
har hun udmærket Paa af Moderen og
Bestemoderen, De ere alle saa forgabet
i hende, – og saa trives hun saa
godt. – –

 

      

    Jeg skulde ønske, jeg kunde faa gjort
rent Værelset dit; det er nok bra
det er feiet, men det burde været
vadsket godt rent, – det er noksaa
rart at tænke paa, at Du skulde
selv gjøre det Slax Arbeide. –

    Vi har vel havt en lang Sommer,
nu først begynder det saa smaat
at høstes.      Vore Logerende er
reist, – vi har tjent i Netto omkring
180 – og de har tinget at bo
hos os næste Aar. – Dette var saa
saa godt, de har altsaa likt
sig, og de ere saa gode at
stelle for. –

    Inger tænke til Jul, at holde
en Aftenunderholdning her i Nordstrand,
Andreas Melbye (Doctor) har sagt han
vilde asistere, da han skal spille
godt Violonsel; – og kanske skaffe
videre Assistance. Inger spiller
godt og pent. Det lykkedes altsaa
godt paa Lillehammer – men her
i Nordstrand er vel Fordringerne større
end deroppe; men saa kan hun
jo gjøre det mere privat og
fordringsløst. –

 

      

    Jeg haaber Du skriver snart for idag
blev vi igjen ængstelige ved at
læse i Avisen nye Meddelelser, ;– vi
tænkte endog paa at telegrafere, men
var bange for Du skulde tænke her var
noe paafærde. –

    Idag fik jeg Brev fra den \Fru Dreyer/ som havde
pleiet A i hans Sygdom. Det var
godt, at han havde hende, hun har
stelt saa godt for ham; han havde
bedt hende læse for sig i Guds Ord
Bjergprædikenen, og senere bad han
hende læse Paaskeevangeliet om Opstandel-
sen. – Han havde i sine Phantasier
talt om Reiser og talt om Nordstrand.
– Hun beklagede, at Johanne havde
saa liden Forstand paa Sygdom og
likte ikke den Ro, hun havde ved
hans Død, kaldte det Barnagtighet og
lidet Skjøn paa hvad hun havde i
ham; – – hun forstod ham ikke siger
hun. –

    – Idag er der Folkefest, en Mængde
reiser ud, der er megen Forargelse
over Ordensudtalelserne –

    
    Smaapigerne hilser Dig meget!
    Din hengivne K Bjølstad

Nordstrand 14de Sept 1896