Munchmuseet, MM K 4570

MM K 4570, Munchmuseet. Datert 01.06.1913. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Mange Tak for Brevet,
hvor hyggeligt at høre fra
Dig, jeg fik saadan Lyst
til strax at sætte mig
ned at svare, men det
var sent Fredag Aften, og
saa tænkte jeg, Du kunde
være paa Reise til Jeløen,
Jeg kan tro! det var leit
at flytte fra Kragerø, hvor
Du likte Dig saa godt og

 

      

havde været saa længe. –
    Ramme, det er jo vidunder
ligt vakkert, men hvor
ensomt det ligger; om Høsten
især maa det føles. Du
fik det vist forholdsvis billigt
og et saadant Sted blier
nok ikke vanskeligt at faae
solgt.

    At Du \har/ vanskeligt for at be-
søge og tage mod Besøg,
forstaaer jeg saa godt, saa-
meget, som Du staaer i af
Arbeide, Udstillinger og Ordninger
i det hele. Vi faaer lade
dette staa hen til senere.

 

      

    Det er et triveligt vakkert
Sted Solhaug, og synes jeg
svert godt om Fru Smedsrud,
hun gjør nok alt for at Laura
skal trives. – Hendes lille
Pige \Datter/Margit er saa søt, og
troer jeg, at hun er til Selskab
for Laura, da det er et sjeldent
intelligent Barn.

    Nu skal vi op til Middag
til Laura, som har skrevet,
at Du har sagt «det maa være
festligt med god Mad», og har
hun da bestemt Gjæsterne
Fru Anna Dahl, Fr Gaarder, An-
drea Munch
Inger og jeg; – og
dette skulle være omkring
den 11te Juni. – Inger talte
med Fru Smedsrud igaar

 

      

om dette, og hun var svert
villig dertil. –      Andrea
kommer imorgen aften, skal være
en Maaneds Tid, og da blier
det meget nyt for hende at
see, og saadan deilig Aarstid,
og saa har hun ‹altid›\ogsaa/ nogle
Veninder i Byen, – Inger er jo ogsaa
flink til at farte. –

    Tak for Kortet, det var kjedeligt
at det var koldt under Turen,
jeg troede, Du skulde have saa
godt af denne Reise. –

    
    Mange Hilsener fra Inger
    Din heng. Karen Bjølstad

Nordstrand 1ste Juni 1913.