Gyda Gaarder

(1855-1930)
Norsk. For øvrig uidentifisert.

Les mer

Brev fra Gyda Gaarder til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 183.   Brev. Datert 26.08.1926. 
«Herved sender jeg Dem min Tak for den storartede Gave, som Deres Søster gav mig idag. Det var en glædelig Overraskelse men jeg har dog ikke fortjent dette. Deres Tante og Søstre har alltid været saa elskverdige mod mig, og jeg har aldrig havt Anledning til at gjøre noget igjen.» 

Gyda Gaarder er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4472.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.01.1909. Se s. 2
«hun har denne lyst, – hun har vist samlet sig nu 600 Kr, ved Juletide sat hun 60 kr ind for Baand. – Hun ber at hilse Dig saa svert og takker for denne store Tilvæxt. –      Fr. Gaarder, en Søster af de to, vi kjender, er ansat \der/ som Directrise, hun liker Laura godt, for hun har saa- dan Forstaaelselse af Kunst, og kan sætte sig ind i Lauras Inte resser, saa L er svert fortrolig med hende. – Nylig havde hun taget hende med ud for at see paa Abelmonumentet. –»
Munchmuseet, MM K 4477.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.06.1909. Se s. 3
«Jeg haaber Du har havt en hyggelig, rolig Pindse, – vi var hos Laura 2de Pindsedag, hun beer at hilse Dig, og takker Dig saa hjertelig. – Bestyrerinden, Frøken Gaarder kom ind til os, og saa traktered Laura med Appelsiner. – Det er en ren Lykke, for at denne Damen er kommen der, hun ‹passer› saa godt, har Kunstinteresser og de har da saameget fælles. – Hun taer hende med ud imellem, – og det er saa godt for Inger; – der ofte kan bli saa medtaget efter saadanne Ture. – Nu skal vi tage»
Munchmuseet, MM K 4485.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.05.1910. Se s. 3
«Ieftermiddag er Inger hos Laura, vi har talt med hende om en Tur til Fornebolandet, Kjøretur, og da tar vi Frøken Gaarder med. (Bestyrerinden) – hun er saa snil og bra. – –»
Munchmuseet, MM K 4556.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.11.1911. Se s. 3
«Laura holder stærkt paa at væve Baand om Dagen, og det lader til, at hun er glad i at komme i Arbeide igjen. – Hun har ikke be- gyndt endnu paa Malingen, men det skal bli senere, siger hun. – Nylig har hun med In- ger og Frk. Gaarder været ude i Byen og kjøbt sig en Gyngestol, som hun er svert fornøiet med. – Inger besøker hende ofte. Det er saa lyst og pent derude, men den endelige Ord- ning med Værelserne blier senere, naar alt er færdig, hun kommer da vist til at bytte Værelse; – saa hun faaer friere Indgang fra en Korridor, en lang lys, smukket med Planter. – –»
Munchmuseet, MM K 4570.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.06.1913. Se s. 3
«Nu skal vi op til Middag til Laura, som har skrevet, at Du har sagt «det maa være festligt med god Mad», og har hun da bestemt Gjæsterne – Fru Anna Dahl, Fr Gaarder, An- drea Munch Inger og jeg; – og dette skulle være omkring den 11te Juni. – Inger talte med Fru Smedsrud igaar»
Munchmuseet, MM K 4591.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.12.1914. Se s. 3
«Det var da umuligt paa Pleiehjem- met med saa daarligt Værelse, under ligt, at Frøken Gaarder kunde anbefaler det, – saalænge det ikke var anderledes. Laura klager over at det var mod Gaarden, – det var jo forskjæl lig fra den deilige vide Udsigt. – – Det var slemt dette med Tydskland, uerstattelige Mennesketab ved\og/ feilslagne Beregninger, til saamegen Elendighed over Verden. –»
, .    av Edvard Munch. . Se s. 1
«Vi har havt en deilig Tur med Laura, og saa har vi levet ret hende Penge til flere Ture i Sommer. Frøken Gaarder er da med hende og saa har hun faaet til Indkjøb af Bær fra Haven derborte Jordbær og æbler.      Oline er i Bergen hos sin Svigersøn, der er Præst paa Herø ligeved. –      Din Tur i Bergen maatte være hyg gelig for Dig, der var jo saadan»
Munchmuseet, MM K 4786.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].07.1909. Se s. 3
«Vi har havt en deilig Tur med Laura, og saa har vi levet ret hende Penge til flere Ture i Sommer. Frøken Gaarder er da med hende og saa har hun faaet til Indkjøb af Bær fra Haven derborte Jordbær og æbler.      Oline er i Bergen hos sin Svigersøn, der er Præst paa Herø ligeved. –      Din Tur i Bergen maatte være hyg gelig for Dig, der var jo saadan»
Munchmuseet, MM K 5094.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.06.1910. Se s. 4
«I forgaar var Inger hos Laura og vi aftalte en Kjøretur til Fornebo, – Frøken Gaarder (Oldfruen) blier ogsaa med. – hun er saa bra og snil med L. –»
Munchmuseet, MM K 5358.   Brev fra Inger Munch. Datert 29.12.1926. Se s. 1
«Tante og jeg ønsker dig et riktig godt nytaar. Tusind tak for alt i det gamle! Jeg sender dig dette yndige svarbrev til Laura fra Horneman. Hans mor er født Hof- gaard, kusine av papa. Laura har engang hørt ham; han lignet Jette Munch, sa hun. Han er nu i Neapel, er syk ret som det er. Han elskes av sjømændene. Han er en formuende mand. Vi fik et henrykt brev fra frk. Gaarder, som fortæller at hun har»
Munchmuseet, MM N 1132.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 27.10.1927. Se bl. 1v
«Jeg har sendt 300 kr – Var det ikke det frk. Gaarder fik?»
Munchmuseet, MM N 1340.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se s. 1
«Da jeg kom hjem fandt jeg indlagte kort – mind mig om udlægget til frk. Gaarder»