Munchmuseet, MM K 4618

MM K 4618, Munchmuseet. Datert 31.07.1916. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
31te Juli    Kjære Edvard!


    Tak, hjertelig Tak for de
mange Penge 200 Kroner,
som idag blev sendt fra
Dig gjennem Moss Privatbank
Vi har nu saamange Penge.
Og saa Skinken, den
deilige Skinke som Du igjen
sendte fra Jensen, den
er saa nyttig for os

 

      

i denne Tid, der kunne
ikke være noget bedre.
Igaar eftermiddag bleve
vi overraskede ved Visit
af Andrea og Arne Elling-
sen
, – der er her i Byen
paa Gjennemreise, allerede
Onsdag Morgen skal de tage
med Tog til Trondhjem.
De fortalte at de havde
faaet en nydelig Præsent
af Dig, og saa af
Laura ogsaa, de vare
svært fornøiet i dette. –

 

      

Jeg havde sendt dem
6 Spiseskeer, i Etui, de
havde ikke faaet før
saadanne, saa det stod
vel til – naturligvis
faaer de saadanne naar
de kommer derop \til Nordland/ af
Slægten der, – som ikke
var kommet til Bryllypet,
– der kom altsaa derfra
ingen andre end Brud-
gommen. – «Der manglet bare
at han ikke havde ind
fundet sig» sa Andrea
spøgefuldt; – men
der var allikevel 30 Gæ-
ster. – Arne Elling
sen er en meget til

 

      

talende ung Mand, seer
saa trofast ud – og solid
ud. – Og Andrea saa
jo nu svert fornøiet ud, –
men hun er ikke saa at
stole paa. –

    Det var ved Tanken paa
Andreas, at jeg sendte
min Præsent, jeg fik saa
dan Trang til det. –
    
1ste August. –
    Tak for de nydelige Blom-
ster, de mange nydelige
gule Roser. – Og saa
kom der en Skinke fra
Dig. – Det er altsaa en
Feiltagelse med den forige som
kom fra Jensen. Den skulde
være sendt til Dig istedet. –
Vi sender Dig den snarest. –

    
    Mange hjertelige Hilsener fra Inger
    og din hengivne Karen Bjølstad