Munchmuseet, MM K 4737

MM K 4737, Munchmuseet. Datert 1918. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Jeg var i Husfliden med garnet
til Laura. De kjendte ingen trængende dame;
saa de vilde \heller/ kjøpe garnet. Men hadde
vi prøve av Lauras baand var det av
stor værdi for dem, da ingen vævet denslags.
Vi har en masse prøver, og nu kommer
Lauras arbeide en hel del folk utover
landet tilgode. Det var leit at L. ikke
vilde væve baand mere, men kanske det
lettet paa øinene. Men saa er det godt
at vite, at paa asylet sat hun i en

 

      

stor virksomhet med dette arbeide. Jeg
var der mindst en gang om uken, ofte
et par gange, med garn og ordre. Det blev
et stærkt samarbeide med tante, som
sydde huer, bælte og denslags med hendes
baand. Der blev sendt til Finland flere
dusin av disse luer. Vi kjøpte garn til
Laura, saa hun fik en utmerket fortjeneste.
Hun fik baade penge til sit bruk og til
at sætte ind. Lærdommen hos Frölich
har vært til uhyre nytte for Laura.
Netop i den vanskeligste tid. Lægerne
og alle som saa hendes baand beundret
dem i høieste grad. \Vi betalte baandene mere
end husfliden betalte
/