Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

røde Pung med nogle franske
Kobbermynt.

    Vi har havt en deilig Tur
med Laura, og saa har vi levet
ret hende Penge til flere Ture i
Sommer. Frøken Gaarder er da med hende
og saa har hun faaet til Indkjøb
af Bær fra Haven derborte Jordbær
og æbler.      Oline er i Bergen
hos sin Svigersøn, der er Præst paa
Herø ligeved. –      Din
Tur i Bergen maatte være hyg
gelig for Dig, der var jo saadan

 

      

    Forstaaelse. –      Byen er vist
ogsaa interessant.

    Vi reiser imorgentidlig til
Aasgaardstrand, kjører herfra
til Bryggen, saa det blier
saa letvindt og godt.

    Jeg har faaet istand nye
Dragter til mig selv, og
Ingers Maskine er svært nyttig.

    Sver Storm om Dagene, lidt
bedre idag. V
  Mange Hilsener
fra os alle
 Din hengiv
Karen Bjøl