Munchmuseet, MM K 4814

MM K 4814, Munchmuseet. Datert 1901. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

er vanskelige Tider overalt. –
– Og Krigen i Sydafrika blier
der jo ingen Slut paa. – De
Wet
holder fremdeles paa at
vise sine Heltebedrifter, det
er da en mærkelig Udholdenhed.

    – Alt hos os, er ved
det gamle, Inger har faaet
et Par nye Elever, og jeg
har saa meget Arbeide, som
jeg kan overkomme fra Husfliden
– Inger skal imorgen til Laura
med 16 Kr fra Husfliden for Baand,
og dette gaaer noksaa jevnligt
paa. Dette er saa svært
godt. Hun seer noksaa god

 

      

ud og taler om \være/ Arbeidet som
noget saa godt for sig. Vi
ere meget ovenpaa med
Penge. – Jeg er aldrig
ude, – og ved intet at
–fortælle af Interesse; – men
saa tygger vi Bladerne, og
det er fælt morsomt, – Inger
læser jo gjerne høit. Saa holder
Laura os med Bøger, og Inger
læser om Aftenen, medens jeg
arbeider. – Vi følger derved lidt
med Tiden. – Nu faaer
jeg nok slutte med mange
hilsener fra Inger.

    
    Din heng. Karen Bjø