Munchmuseet, MM K 4857

MM K 4857, Munchmuseet. Datert [??].[??].1924. Brev fra Inger Munch.
Filologisk kommentar: Brevet omtaler D/S Haakon Jarls forlis på Vestfjorden 17.06.1924, hvor 17 mennesker omkom, deriblant Arne Ellingsens far, Jens Ellingsen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lørdag.    Kjære Edvard.


    Vi har set i et blad at Andrea’s mand,
Arne, er blit disponent i Hindø’s damp-
skibsselskab
efter sin far, som druknet ved
Haakon Jarls forlis. Dette er svært glædeligt,
nu er hun jo rent ovenpaa. – Imorgen
venter vi Laura. – Tante er noksaa kjæk.

    
    Mange hilsener fra os. Haaber Du er frisk.
    Din Inger.