Munchmuseet, MM K 4963

MM K 4963, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Mange hilsner fra oss begge. Din Inger.    
    Kjære Edvard!
 Tak for brevet.
Med de 400 har det sig saaledes. For en
tid siden fik Laura av tante en bankbok
paa 200. Dertil 200 nu. Men saa mærket vi
at hun ikke vilde ta ut av boken, saa gav
vi hende flere penge, da hun skulde betale
flytningen av sakene fra Hansen.
Men da det var saa vanskelig at faa hende
til at ta imot penge fra tante, maatte jeg
si at vi skrev det op. Idet øieblik vi
har det saa rigeligt, synes vi det er saa got

 

      

at kunne hjelpe til, saa masse utgifter du har.
Og tante synes det var saa hyggeligt at kunne gi
Laura noget, da hun har gjort saa mange pene
ting til tante. Vi er komne til det at 134 om
maaneden er saa rigeligt for hende. Hun selv
sier ossa det er saa rigeligt. Hun har bare
godt av at være økonomisk. – Hendes bankbok
paa 2000 har vi. Hvis det trænges kan hun
jo ta lit av den imellem. Ossaa et legat
paa 110 har hun. – Det er godt at Andrea er kommen
til saan velhavende forholde. Nu har det vært saan
godt fiske nordover, er der imellem mindre flot
for hende, saa har hun godt av at lære at bli økonomisk
Det er ikke godt for barna at bli for rigt opdraget.
Andrea er komplet arbeidssky. Det sier mange som kjender
hende