Munchmuseet, MM K 5352

MM K 5352, Munchmuseet. Datert 13.12.1917. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard


    Har du ikke faat mit takkebrev for
æblene? Jeg sendte øieblikkelig. I brevet laa
ogsaa 3 breve fra dig til Andreas. Jeg takker dig
altsaa for de nydelige æbler. De hjælper tante
mange gange til søvn. Vi kan tænke at be
Laura til 1 juledag. Julaften maa tante ha
det stille og roligt. Laura er saa godlynt og
bli naar hun kommer, men er meget nervøs.

 

      

Men tante vil saa gjerne ha hende 1 juledag.
    
    Mange hilsner fra os.
    Din heng. Inger

13/12 17